ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

з надання послуг на сайті HAPPYREST.UA

ПРЕАМБУЛА ДОГОВОРУ 

Перед тим, як користуватися цим Сайтом, ми просимо вас уважно ознайомитися з умовами, викладеними далі у договорі публічної оферти (надалі «Договір»). Цей Договір містить важливу інформацію щодо використання Сайту, та важливу інформацію та застереження щодо надання послуг, які ви можете отримати за допомогою цього Сайту. 

Ви зобов’язуєтеся самостійно ознайомитись з цим Договором перед кожним використанням Сайту.  Якщо ви не погоджуєтеся із викладеними у Договорі умовами, ви не повинні користуватись Сайтом і при можливості його покинути. 

Якщо у вас виникають питання, щодо використання цього Сайту, будь ласка, звертайтеся за телефоном: +380443831022 (згідно тарифів операторів)

1. ПРАВИЛА ТА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ САЙТУ ТА НАДАННЯ ПОСЛУГ 

1.1. Користувач зобов’язується використовувати цей Сайт виключно для своїх особистих потреб, потреб осіб, для яких здійснюється Замовлення на сайті відповідно до умов Договору та норм чинного законодавства. 

1.2. Користувач зобов’язується здійснювати замовлення Послуг і використовувати Послуги відповідно до Правил надання послуг, самостійно обраних ним Постачальників послуг, які надають конкретну Послугу, а також використовувати додаткові послуги Агента на умовах цього Договору та інформації, отриманої на підставі цього Договору. 

1.3. Користувач погоджується та визнає, що будь-яка інформація на Сайті, система Бронювання надаються на умовах «як є і як доступно» і не може трактуватися як скеровування до дій чи явну рекомендацію чи перевагу одному із Постачальників послуг. Користувач використовуєте цю інформацію та технічні можливості Сайту на власний ризик та без будь-яких гарантій від Агента. 

1.4. Користувач перед здійсненням замовлення та вчинення будь-яких дій зобов’язується самостійно вивчити всю доступну інформацію про послуги і отримати консультацію у кваліфікованого фахівця чи отримати інформацію з інших доступних джерел.

1.5. Користувач підтверджує, що вся інформація, надана ним на цьому Сайті, у тому числі інформація, вказана при реєстрації, є достовірною, точною, актуальною та повною. Користувач зобов’язуєтеся своєчасно оновлювати свої контактні та персональні дані, слідкувати за їх точністю та актуальністю. Користувач підтверджує, що вся інформація про Замовників, вказана при створенні Замовлення є достовірною, точною, актуальною та повною. Користувач несе повну та одноосібну відповідальність за інформацію, передану в систему бронювання з метою створення Замовлення і його оплати. 

1.6. Користувач підтверджує та погоджується, що відгуки, залишені ним на Сайті чи надіслані на адресу Агента або залишені на будь-якому веб-ресурсі, в будь-яких соціальних мережах, що прямо або опосередковано стосуються Агента, можуть бути публічно доступними і опублікованими на Сайті, будь-якому іншому веб-ресурсі, в будь-яких соціальних мережах від імені Користувача з метою інформування інших осіб про думку Користувача про спожиті Послуги. Відгук, залишений на Сайті, може розглядатися як опитування. Публікація відгуків або їх видалення відбувається на власний розсуд Агента. 

1.7. Користувач для коректного створення Замовлення та отримання Послуг чи Додаткових Послуг зобов’язаний вказати правильну  адресу електронної пошти та правильний номер мобільного телефону. Користувач несе повну та одноосібну відповідальність за надання таких даних. Користувач несе повну та одноосібну відповідальність, в тому числі юридичну, і ризики, пов'язані з можливими наслідками використання неправильної адреси електронної пошти/неправильного номера мобільного телефону, в тому числі за дії третіх осіб.  

1.8. Користувач погоджується та підтверджує, що всі надіслані повідомлення за допомогою електронних засобів зв’язку через Сайт відповідно до запиту Користувача прирівнюються до комунікації на паперових носіях; та всі електронні та системні дані, що зберігаються у Системі Бронювання Агента  чи інших системах разом чи окремо є обов’язковими, належними і достатніми доказами при вирішенні можливих претензій/суперечок, що виникають із або у зв'язку з виконанням цього Договору. 

1.9. Користувач зобов’язується використовувати цей Сайт та послуги, доступні за допомогою Сайту лише для себе особисто або для інших осіб, від імені яких має законне право діяти та набувати відповідних прав та обов’язків. Користувач підтверджує, що такі інші особи уповноважили його здійснювати від їх імені вибір та придбання Послуг/Додаткових Послуг Агента, та надавати згоду на обробку їх персональних та платіжних даних, необхідних для Замовлення та використання послуг. Користувач зобов’язуєтеся своєчасно, у повному обсязі та до моменту створення Бронювання інформувати таких осіб про умови цього Договору, вказані в ньому застереження, у тому числі всі Правила надання послуг та обмеження, які можуть бути до них застосовані, щодо замовлення, придбання та використання обраних послуг. Відповідальність за наслідки, що спричинені таким неповідомленням, а також за дії фізичних осіб, спричинені таким неповідомленням, несе виключно Користувач. 

1.10. До моменту створення Бронювання від імені та на користь інших фізичних осіб, Користувач зобов’язуєтеся проінформувати їх про те, що вони не є стороною правочину між Користувачем та Агентом відповідно до цього Договору та не мають права пред’являти Агенту будь-які фінансові претензії, позови та інші скарги, що стосуються замовлених за допомогою цього Сайту послуг. Такі особи повинні бути повідомлені, що вся комунікація щодо замовлених послуг буде відбуватися через електронну пошту/номер мобільного телефону, вказану Користувачем. Користувач зобов’язаний невідкладно та у повному обсязі повідомляти осіб, від імені яких діє, про будь-які зміни/скасування, що стосуються замовлених послуг, та про будь-яку інформацію щодо замовлених послуг, отриману електронною поштою, або іншим погодженим способом. Відповідальність за наслідки, викликані таким неповідомленням, а також за дії таких фізичних осіб, спричинені таким неповідомленням, несе виключно Користувач.

1.11. Користувач погоджується з тим, що всі договори про надання послуг Постачальниками турпродукту, інформація про які доступна на Сервісах Сайту, укладаються безпосередньо з Постачальниками Послуг, при  цьому Агент не є стороною такого договору.  Погоджуючи із вказаними умовами, Користувач несе повну та одноособову відповідальність за дотримання Правил надання послуг обраного Постачальника послуг та зобов’язується, в тому числі, але не обмежуючись: виконувати положення та умови купівлі Послуг, сплати всіх необхідних коштів в повному розмірі у встановлений час та відповідно до встановлених правил та обмежень Постачальника послуг турпродукту, умов анулювання, повернення та зміни Замовлення. Користувач підтверджує те, що ознайомився та безумовно погоджується з договором-офертою Постачальника послуги.

1.12. Користувач погоджується з тим, що Агент має право на свій власний розсуд відмовляти будь-кому в доступі до цього Сайту та створення Замовлення Послуг, призупинити доступ до Сайту та замовлення послуг шляхом блокування доступу до Сайту та/або видаленням вже створеного облікового запису з метою проведення планових та позапланових технічних та профілактичних робіт, або у випадку порушення Користувачем умов цього Договору в будь-який час і з будь-яких причин, без пояснень та попередніх повідомлень.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 Цей Договір публічної оферти (далі - Оферта, Договір) є офіційною пропозицією ФОП ЮЩЕНКО Ж.В./ ТОВ ТК «ХЕППІ РЕСТ» (далі – Агент), укласти договір з надання посередницьких послуг бронювання, оплати, оформлення ТУРПРОДУКТУ, інші супутні послуги туроператорів чи інших компаній та передачі оформлених необхідних документів для подорожі - бронювання проживання у готелях, інших об’єктах розміщення, авіаквитки, послуги страхування та додаткових супутніх послуг. Умови Договору розміщено на сайті ФОП ЮЩЕНКО Ж.В./ ТОВ ТК «ХЕППІ РЕСТ https://happyrest.ua, яке діє від свого імені та/або імені своїх партнерів/агентів/субагентів, які мають право надавати послуги та приймати платежі від Користувачів/Замовників.

2.2. Відповідно до умов цього Договору Агент зобов'язується за винагороду надати Користувачу або іншим особам, визначеними Користувачем в порядку, терміни і на умовах цього Договору, посередницькі послуги на умовах цього Договору та заповненого Користувачем і підтвердженого Агентом Замовлення.

2.3. Прийняття (акцепт) даної Оферти означає повне і беззастережне прийняття Користувачем всіх умов без будь-яких винятків і/або обмежень і прирівнюється до укладення сторонами двостороннього письмового договору на умовах, викладених нижче в цій Оферті.

2.4. Даний Договір публічної оферти вважається укладеним (акцептованим) з моменту заповнення Користувачем облікового запису на Сайті Агента.

2.5. У разі прийняття викладених нижче умов, Користувач здійснює акцепт оферти шляхом проставлення позначки у вигляді «галочки» в графі «Я згоден з правилами бронювання» при підтвердженні бронювання на Сайті.

2.6. Погоджуючись з умовами цього Договору, Користувач підтверджує свої правоздатність та дієздатність, фінансову спроможність, а також усвідомлює відповідальність за зобов'язання, покладені на нього в результаті укладення цього Договору. Користувач підтверджує достовірність своїх особистих даних, а також даних третіх осіб, для яких здійснюється Замовлення і приймає на себе всю відповідальність за їх точність, повноту і достовірність. Користувач приймає на себе всі можливі комерційні ризики (оформлення нового замовлення, зміна вартості турупродукту, повернення грошей та інші), пов'язані з його винними діями по допущенню помилок, неточностей в наданих особистих даних.

2.7. Агент надає можливість Бронювання послуг на Сайті на умовах партнерських/агентських/субагентських та інших договорів із Постачальниками послуг. При створенні Бронювання на Сайті, Користувач/Замовник вступаєте в прямі договірні відносини з Постачальниками послуг турпродукту. З моменту оформлення Бронювання, Агент діє виключно як посередник між Користувачем/Замовником та відповідними Постачальниками послуг. 

2.8. Агент не є постачальником чи співпостачальником замовлених Послуг, не може впливати на умови надання Послуги їх безпосереднім виконавцем та не несе відповідальності у разі порушення ними умов надання Послуг. Постачальники послуг турпродукту, які надають Послуги і які доступні на Сайті, є незалежними підрядниками, і не є агентами чи співробітниками Агента. Повну відповідальність за надання Туристичних Послуг /або надання інших Послуг несе безпосередній Постачальник Послуг. Додаткові Послуги Агента надаються відповідно до умов роботи Агента визначених у Договорі та породжують правовідносини безпосередньо між Користувачем та Агентом.

3. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

3.1 У даній публічній Оферті наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

Агент – ФОП ЮЩЕНКО Ж.В./ ТОВ  ТК «ХЕППІ РЕСТ»  наділений правом на бронювання та продаж проживання у готелях, інших об’єктах розміщення, послуг перевезення, послуг страхування і додаткових супутніх послуг в рамках укладених договорів, який діє від свого імені та/або від імені своїх партнерів/агентів/субагентів. Агент здійснює посередницькі послуги з оформлення, бронювання, придбання Турпродукту у відповідних реалізаторів/постачальників цих Послуг.

Акцепт оферти - відповідь Користувача сайту про прийняття цього Договору шляхом вчинення наступних дій: продовження користування цим Сайтом (доступ чи повторний доступ до Сайту), та/або реєстрація/авторизація на сайті, та/або створення замовлення послуг, та/або залишення відгуку на сайті, та/або надсилання повідомлення на електронну пошту, вказану на сайті. Акцепт оферти означає повне безумовне та без будь-яких змін прийняття Користувачем умов, викладених у Договорі. Акцепт оферти породжує правові наслідки для сторін відповідно до умов визначених у Договорі.

Договір - укладений за допомогою Акцепту Оферти Договір між Користувачем і Агентом на зазначених нижче умовах. Будь-яке посилання в Оферті на Договір (розділ або пункт Договору) і / або його умови означає відповідне посилання на дану Оферту (її пункт або розділ) і / або її умови.
Електронний ваучер, страховий поліс, електронний квиток/маршрут-квитанція, квиток, авіаквиток – це електронно-цифровий документ/бланк, який зберігається в системі Постачальника послуг або в глобальній системі бронювання;  містить повний набір даних про послугу;  залежно від обраної послуги може відображати ідентифікаційні дані продавця, Агента, Постачальника послуг, Користувача/Замовника;  засвідчує придбання послуги чи її бронювання;  підтверджує право вказаних в документі осіб скористатися послугою; зобов’язує Постачальника послуг надати послугу.  Ці електронно-цифрові документи формуються Агентом, або безпосередньо Постачальником послуги, і у вигляді електронного документа надсилається на електронну пошту Користувача. 

Замовник – вказана у Заявці/Замовленні фізична особа, яка замовила або в інтересах якої здійснено замовлення турпродукту, що пропонуються до реалізації Агентом.  

Замовлення, заявка, бронювання - направлена Агенту оферта Користувача, що містить перелік конкретних послуг, а також інші відомості, необхідні для бронювання, оформлення та оплати замовлених послуг та додаткових супутніх послуг.

Користувач – дієздатна фізична особа, яка досягла 18 років або юридична особа, зареєстрована в установленому порядку, яка має законне право вступати в договірні відносини з Агентом, в тому числі розміщувати Замовлення на сайті https://happyrest.ua/ на свою користь або на користь третіх осіб і яка доручає Агенту оформити від імені Замовника та за його рахунок заявку на бронювання послуг Агента.

Оферта – адресована будь-якій фізичній або юридичній особі Пропозиція Агента на укладення Договору на умовах, що містяться в цій Оферті.

Особистий кабінет – індивідуальний розділ користувача на Сайті, захищений параметрами авторизації, доступ до якого здійснюється шляхом введення ідентифікуючих даних (логін і пароль), в якому міститься інформація по Замовленню. Особистий кабінет реєструється на адресу електронної пошти Користувача автоматично після проходження реєстрації Користувача на Сайті.  

Послуга/Турпродукт - це комплекс дій, які надаються Замовнику Постачальником послуг після їх оплати. Обсяг послуги формується Користувачем самостійно із запропонованих на сайті Агента варіантів. Постачальники послуг надають Замовнику лише ті послуги, які відображені в Замовленні.
Постачальник послуг – це особа, що продає або безпосередньо надає  туристичні та інші послуги, доступні на сайті Агента, та яка діє як посередник по наданню послуг на умовах партнерських/агентських/субагентських та інших договорів з Агентом.

Правила надання послуг – умови Постачальників послуг згідно з якими здійснюється бронювання, покупка, використання, анулювання, зміна і/або повернення відповідної Послуги, і які обов'язкові для ознайомлення, узгодження і виконання Користувачами. Правила надання послуг встановлюються Постачальниками послуг відповідно до їх власних комерційних умов, і відповідних вимог законодавства і міжнародних правил, які можуть застосовуватися до такого виду послуг.

Предмет договору - це послуга, яка реалізується або пропонується до реалізації на території України та за її межами за визначеною ціною/вартістю така як: бронювання, оформлення та оплата проживання у готелях, інших об’єктах розміщення, транспортні послуги (послуги перевезення), страхування та інші послуги, які надаються постачальниками таких послуг та  інші супутні послуги.

Сайт — відкритий для вільного візуального ознайомлення будь-якою особою, публічно доступний веб-сайт, що належить Агенту, розташований в мережі Інтернет за адресою: https://happyrest.ua/, разом з усіма сторінками, субдоменами, а також сайтами-субдоменами Сервісів Сайту та програмним забезпеченням, за допомогою якого забезпечується: відображення інформації для Користувачів про послуги та додаткові послуги; надання технічної можливості створення Замовлення, через Систему Бронювання, яка доступна на цьому Сайті, відповідно до умов Договору.

Сторони – Сторонами Договору публічної оферти є Агент та Користувач.

Офісні години роботи Агента — офісні години Агента: 09:30 – 19:00, крім державних свят та вихідних днів, протягом яких працівники Агента, за винятком працівників Служби підтримки, виконують трудові функції. 

4. РЕЄСТРАЦІЯ НА САЙТІ

4.1. Для оформлення Замовлення Користувач реєструється на сайті, вказавши електронну адресу, на який здійснюється реєстрація; прізвище, ім'я; контактний номер мобільного телефону; пароль доступу (при повній реєстрації на Сайті). Перелік даних, необхідних для реєстрації/авторизації на Сайті може бути змінений Агентом на свій розсуд.

4.2. Агент не несе відповідальності за точність і правильність інформації, що надається Користувачем при реєстрації.

4.3. Користувач зобов'язується не повідомляти третім особам логін і пароль, вказані при реєстрації. У разі виникнення у Користувача підозр щодо безпеки його логіна і пароля або можливості їх несанкціонованого використання третіми особами, Користувач зобов'язується негайно повідомити про це Агента, направивши листа електронною поштою через форму зворотного зв'язку, розміщену на Сайті.

4.4. Користувач має право вільно, в будь-який час користуватися доступом до своїх Замовлень і персональної інформації, розміщеної на Сайті в розділі «Особистий кабінет», використовуючи свою адресу електронної пошти і пароль.

4.5. Весь обмін інформацією між Сторонами щодо Замовлення Користувача і виконання інших своїх зобов'язань за цим Договором здійснюється через електронну пошту, адресу якої було вказано Користувачем при реєстрації. У зв'язку з цим, Користувач зобов'язується регулярно, самостійно відстежувати стан свого Замовлення, в тому числі перевіряти свою електронну пошту на предмет отримання інформації про можливі зміни, а при необхідності, звертатися за інформацією до Агента за телефоном, зазначеним на Сайті або через форму зворотного зв'язку, розміщену на Сайті.

4.6. Відповідальність за будь-які наслідки, що виникають у зв'язку з відсутністю у Користувача інформації про зміни в Замовленні, що сталися з незалежних від Агента причин (непідтвердження готелю, скасування або перенесення рейсу, затримка банком Користувача оплати Замовлення, зміна вартості турпродукту тощо) несе Користувач, за умови дотримання Агентом порядку повідомлення Користувача про будь-які зміни в Замовленні.

5. ОФОРМЛЕННЯ І ТЕРМІНИ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

5.1 Користувач самостійно обирає тур і оформляє замовлення на сайті Агента https://happyrest.ua/ заповнюючи форму зворотнього зв'язку, натиснувши на кнопку «замовити тур», після чого Агент отримує повідомлення на e-mail про замовлення турпродукту.

5.2. Замовлення оформляється Користувачем самостійно на сайті Агента.

Замовлення повинно містити таку інформацію, що доводиться Користувачем до Агента:

 • персональні дані Користувача, що дозволяють ідентифікувати його та грошові кошти, що надходять від нього в рахунок оплати;
 • кількість осіб, для яких здійснюється Замовлення та паспортні дані цих осіб;
 • бажані дати вильоту та/або прильоту;
 • місце вильоту та прильоту;
 • рівень готелю;
 • тип харчування;
 • терміни проживання;
 • транспортне обслуговування;
 • вид страхування;
 • інші супутні послуги;
 • дані для зворотнього зв'язку з Користувачем/Замовником: номер телефону, електронна пошта або інший засіб оперативного зв'язку.

5.3. Користувач оформлює Замовлення на бронювання послуг шляхом заповнення відповідної форми Замовлення онлайн та здійснює оплату. Замовлення містить в собі вказівки Користувача для виконання такого замовлення. 

5.4 Замовлення, оформлені Користувачем, носять остаточний характер і підлягають автоматизованій обробці в Системі обробки даних Агента. Користувач несе відповідальність за надання достовірної та правильної інформації для оформлення необхідних документів щодо надання замовлених послуг.

5.5. Користувач погоджується з тим, що усі етапи створення Замовлення: вибір виду послуг, маршрутів, дат, вибір рейсів, умов розміщення, внесення даних Замовників, вибір методів оплати – це самостійний і усвідомлений вибір Користувача. Внесена Користувачем інформація при створенні замовлення фіксується в системі бронювання для подальшого підтвердження Замовлення і надання послуг. Користувач погоджується з тим, що деякі Постачальники послуг можуть вимагати від Користувача/Замовника підписати відмову від претензій перед тим, як використовувати послуги, які вони пропонують.

5.6. Користувач погоджується з тим, що пропозиції, ціни, види і умови надання послуг, а також Правила надання послуг, розміщені на сайті Агента, можуть бути змінені, а також можуть бути обмежені по часу, наявністю місць та строків попереднього Замовлення, датами поїздки, строкам мінімального або максимального перебування в місці призначення, факторами вихідних та святкових днів, сезонним коливанням цін та/або можуть змінюватися під впливом інших чинників та обмежень. 

5.7. Після отримання Замовлення Агент протягом доби по електронній пошті підтверджує можливість виконання Замовлення Користувача або повідомляє про неможливість виконання Замовлення.

5.8. На підставі підтвердженого Замовлення, Агент оформляє і надсилає на адресу електронної пошти Користувача/Замовника необхідні документи, які підтверджують замовлені і оплачені послуги Постачальників таких послуг. Агент вважається таким, що виконав свої зобов'язання щодо передачі документів після відправки їх на електронну пошту Користувача. Ризик неотримання документів або ухилення від їх отримання несе Користувач.

5.9. Зміна особистих даних будь-якого з Замовників в оформленому замовленні веде до втрати сили погоджених у замовленні цін та має наслідком формування нового замовлення. 

5.10. Агент не несе відповідальності, якщо оплачені та ще не підтверджені послуги були зняті Постачальником послуг з продажу. При цьому Агент не несе відповідальності за неможливість здійснення замовлення послуг за тією ж вартістю.

6. ОПЛАТА ЗАМОВЛЕННЯ. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ АГЕНТА

6.1. Вартість Замовлення визначається при оформленні Замовлення і включає в себе вартість послуг Постачальників послуг і вартість посередницьких послуг Агента/Субагента. Винагорода Агента/Субагента включається у вартість Замовлення і встановлюється ним в односторонньому порядку.

6.2. Користувач вважається таким, що виконав обов'язки по оплаті Замовлення після надходження грошових коштів на рахунок Агента. Обов'язок Агента з оформлення та надання Користувачу необхідних документів виникає тільки після отримання оплати.

6.3. Користувач самостійно обирає зручний для себе метод оплати Замовлення серед можливих для даного Сервісу та виду Послуги і доступний на Сайті на момент оплати. Методи та способи оплати, які не передбачені та недоступні на Сайті для здійснення та підтвердження оплати не приймаються.

6.4. Агент має право надавати вам як один, так і кілька варіантів методів оплати Замовлення, в залежності від виду тієї чи іншої послуги, які входять в Замовлення, і умов договору, укладеного між Агентством і конкретним Постачальником Послуг. Агент має право в будь-який час і на свій розсуд змінювати / видаляти будь-які методи оплати на Сайті без зобов'язання будь-яких повідомлень і внесення змін до цього Договору.

6.5.  При обраному методі оплати платіжною карткою Користувач, повинен вибрати спосіб оплати «Банківська карта», вказати інформацію про свою банківську карту (номер картки, термін її дії та cvv2/cvc2) і завершити платіж натисканням кнопки «оплатити».

6.6. Вибравши і підтвердивши метод оплати Замовлення банківською картою Користувач погоджується з тим, що він за власний рахунок сплачує додаткові витрати за оброблення платіжних транзакцій (банківські збори).

6.7. Особливості оплати Замовлення за допомогою банківських карт:

 • оплата вартості замовлення банківською картою здійснюється безпосередньо власником картки. Агент не несе відповідальність за скасування бронювання і понесені з цим витрати Користувачем через недостатність коштів на платіжній банківській картці;
 • авторизація операцій по банківських картах здійснюється на сайті платіжної системи Платіжного партнера. Якщо у Платіжного партнера є підстави вважати, що операція носить шахрайський характер, він має право відмовити в здійсненні даної операції. Агент не несе відповідальності за дії Платіжного партнера.

6.8. Обравши та підтвердивши метод оплати Замовлення, Користувач уповноважує або Агента/його партнерів/агентів/субагентів або Постачальника послуг / Платіжну систему списати із вказаної ним платіжної картки / банківського рахунку через обраний метод оплати повну вартість Замовлення, вказану на Сайті, включно з сервісними зборами, комісіями, відповідними націнками за переказ коштів, сумою можливої конвертації та курсової різниці, які будуть застосовані до проведення оплати вказаного Замовлення, а також уповноважуєте вказаних осіб використовувати платіжні та персональні дані для:
- придбання замовлених вами Послуг
- опрацювання повернення платежів, якщо це необхідно
- інших цілей, які є необхідними для виконання умов цього Договору. 

6.9. Користувач визнає той факт, що Агент після отримання грошових коштів в рахунок оплати послуг, перераховує зазначені кошти відповідному Постачальнику послуг, та не являється власником зазначених коштів.

6.10. Розрахунки між Агентом та Користувачем проводяться в національній валюті - гривні. Розрахунки між Користувачем та відповідними Постачальниками Послуг проводяться / обробляються відповідно до встановлених ними / банками-емітентами правил розрахунків. У цьому випадку валюта списання коштів з рахунку Покупця може відрізнятися від валюти визначеній на Сайті. Створюючи Бронювання Користувач погоджується з тим, що йому повідомлено умови формування вартості Замовлення, валюту списання коштів з рахунку та умови оплати, та беззастережно приймає визначені умови.

6.11. Користувач усвідомлює і погоджується з тим, що запит на списання вартості Бронювання з платіжної картки може надходити з банків, що знаходяться за межами країни, в якій здійснюється Бронювання. Банк-емітент банківської картки може вважати Бронювання міжнародної подорожі міжнародною транзакцією, оскільки запит на списання коштів може відбуватися іноземними Постачальниками послуг. Курс обміну валют та сума комісії за міжнародну транзакцію визначаються банком-емітентом у той день, коли він обробляє транзакцію. Дата опрацювання вашої платіжної транзакції може бути відмінною від дати проведення платежу на Сайті.  Якщо Бронювання здійснюється за межами країни, в якій випущена банківська картка, або валюта платежу відмінна від валюти платіжної картки, банк може конвертувати суму оплати у місцеву валюту, зняти комісію за обмін валют та нараховувати комісію за проведення міжнародної транзакції. У зв’язку з цим, сума, вказана у звіті про підтвердження платіжної транзакції, може бути у місцевій валюті, і ця сума може бути відмінна від суми, зазначеної на підсумковій сторінці оплати за Бронювання на Сайті. Конвертація валют та банківські комісії можуть виникати як на етапі оплати так і не етапі повернення коштів при анулюванні/скасуванні Бронювання.

7. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ

7.1. Повернення сплачених Користувачем за Замовлення коштів здійснюється відповідно до умов цього Договору, Правил Надання Послуг, інших правил та рекомендацій тощо, в тому числі рекомендацій Постачальника послуг, що застосовується для подачі та обробки запиту на повернення Послуг, та вимог застосовного законодавства. 

7.2. Порядок опрацювання заяви на повернення і технічна процедура повернення коштів регламентується умовами цього Договору для кожного окремого Сервіса, яким скористався Користувач на сайті Агента. 

7.3. Агент має право вимагати від Користувача/Замовника, який ініціює повернення коштів, копії необхідних документів, зокрема: паспорт, заяви, довідки, свідоцтва, інші документи, які підтверджують причини повернення, банківську виписку тощо. Користувач/Замовник несе особисту відповідальність за ненадання необхідних документів, а також за недоведення підстав повернення коштів. 

8. СЕРВІС «БРОНЮВАННЯ ТУРПРОДУКТУ»

8.1. Вартість ТУРПРОДУКТУ складається з вартості на проживання та харчування, тарифів, такс і зборів, встановлених перевізниками і аеропортами, пуслуг страхування, трансферів та ін. У вартість турпродукту може включатися банківські комісії та націнки за переказ коштів. Загальна вартість турпродукту доступна на сайті Агента при бронюванні і може відрізнятися в залежності від обраного методу оплати.

8.2. При створенні Бронювання в рахунку для оплати, який направляється на електронну адресу Користувача вказується термін, який відведено для оплати турпродукту. Користувач зобов'язується дотримуватися встановлених термінів для оплати турпродукту.

8.3. Правила формування турпродукту і вартість дійсні на момент створення Бронювання і можуть бути одноосібно змінені Постачальником послуг до моменту оформлення туру. Якщо при оформленні турпродукту вартість відрізняється від тої, яка діяла на момент створення Бронювання, Агент сповіщає Користувача про зміну ціни і виставляє рахунок для доплати. Якщо Користувач не згоден з покупкою турпродукту за зміненою ціною, Бронювання анулюється, а сплачені кошти повертаються відповідно до умов цього Договору.

8.4. Після оформлення Бронювання Користувач може замовити додаткові послуги, що надаються безпосередньо Постачальником послуг такі як: раннє поселення чи виселення з готелю, індивідуальні трансфери, екскурсії, вибір місця в літаку, замовлення харчування на борту літака або оплата додаткового багажу (додаткові/супутні послуги). Умови, обсяг і вартість таких послуг визначаються Постачальниками послуг і залежать від кожного окремого Постачальника.

8.5. Запит Постачальнику послуг на отримання додаткових послуг направляється після здійснення оплати. Підтвердженням придбання додаткових послуг є ваучер або електронна квитанція.

8.6. У разі не підтвердження додаткових послуг Постачальником, Користувачеві повертається їх повна вартість. Сума до повернення розраховується відповідно до Правил і вартості Постачальника послуг. Непідтвердження додаткової послуги не веде до автоматичного анулювання турпродукту. 

8.7. У випадку подання запиту на анулювання турпродукту Агент передає цей запит на погодження Постачальнику послуг, який приймає остаточне рішення щодо штрафних санкцій. Постачальник має право відмовити у здійсненні повернення вартості Турпродукту без врахування штрафів. Постачальники послуг самостійно визначають остаточну суму до повернення, в разі якщо не наступили 100% штрафні санкції та строки розгляду таких запитів. 

8.8. Запит на внесення змін у турпродукт приймається Агентством до опрацювання та подається для погодження та/або уточнення процедури внесення змін Постачальнику послуг. Постачальники самостійно визначають строки розгляду запитів.  Агент не несе відповідальність перед Користувачем у випадку затримки розгляду будь-якого запиту Постачальником послуг. Після отримання відповіді від Постачальника вся необхідна інформація передається Агентом Користувачу  протягом 24 годин з моменту отримання відповіді від Постачальника послуг. 

8.9. У разі вимушеної і/або добровільної відмови від замовленого турпродукту, рішення про розмір коштів, що підлягають поверненню, рішення про стягнення штрафів приймається в кожному окремому випадку і залежить від Правил конкретного Постачальника послуг. Чим ближче до дати початку туру, тим жорсткіші штрафшні санкції, вони можуть складати 100% вартості  турпродукту.

8.10. У разі анулювання/будь-яких змін у бронюванні вартість Додаткових послуг, а також банківські збори за переказ коштів не повертаються.

8.11. Повернення коштів відбувається після отримання Агентом відповідних грошових кошти від Постачальника послуг. У разі оплати Постачальнику повернення коштів може відбуватися протягом 10-60 робочих днів з моменту отримання вимоги на повернення коштів.  При цьому, сума винагороди Агента не підлягає поверненню. 

8.12. При придбанні турпродукту Користувачу доведено до відома наступні обов’язки:

8.12.1. Користувач та/або Замовник зобов’язується дотримуватись правил перетину кордону, 

8.12.2. Користувач та/або Замовник зобов’язується до початку туру прийняти виданий/ відправлений  Агентом пакет документів та перевірити його на наявність недоліків або неточностей. Замовник згоден на отримання пакету документів в термін пізніше, ніж за 48 години до початку туру. Агент не несе відповідальності за роботу каналів зв'язку, в зв'язку з цим обов'язок по уточненню термінів отримання документів покладено на Замовника.

8.12.3. Користувач та/або Замовник зобов’язується своєчасно прибути в аеропорт (не пізніше, ніж за 3,5 години до вильоту) та мати на руках всі необхідні для здійснення подорожі документи, в тому числі документ, що засвідчує особу, для виїзду за кордон неповнолітнього - нотаріальна згода його законних представників на виїзд неповнолітньої дитини за межі країни та свідоцтво про народження, візу (в необхідних випадках) та інші документи, наявність яких необхідна згідно із законодавством України та країни пункту призначення чи правилами Перевізника.

8.12.4. Користувач та/або Замовник зобов’язується дотримуватися законодавства України, міжнародних договорів України та законодавство країни, на територію, з території або через територію якої здійснюється туристична подорож.

8.12.5. Користувач та/або Замовник зобов’язується відшкодувати Агенту збитки, заподіяні своїми неправомірними діями, у тому числі, але не обмежуючись:

 • через порушення, пов’язані з неналежним оформленням документів для перетину Державного кордону України;
 • через порушення візового режиму в країні перебування, виплатити Агенту штрафні санкції імміграційних служб країни перебування Замовника і всі можливі витрати по його депортації.

9. СЕРВІС «ГОТЕЛІ»

9.1. Агент/Субагент надає Користувачу послугу бронювання послуг з тимчасового розміщення (далі – Готельні послуги). Договірні відносини щодо надання Готельних послуг виникають безпосередньо між Користувачем/Замовником та Постачальником послуги. 

9.2. Послуга Бронювання вважається наданою Агентом належним чином і в повному обсязі з моменту надсилання на електронну пошту Користувача, вказаного при Бронюванні, електронного ваучеру за стандартом Постачальника послуги. 

9.3. Тип бронювання, умови анулювання, внесення змін у Бронювання, комплекс послуг, що входять у Замовлення, Додаткові послуги, запропоновані Постачальником за додаткову плату, визначаються умовами бронювання, правилами Постачальника Послуг, а також вказуються Користувачем при здійсненні Бронювання на Сайті. 

9.4. Підтверджуючи Бронювання, Користувач/Замовник погоджується з умовами бронювання, вартістю та умовами надання послуг, в тому числі, але не виключно, правилами та умовами анулювання/внесення змін/незаїзду (no-show), доступним способом оплати, та безумовно, повністю та без будь-яких змін приймаєте такі умови. 

9.5. Форма оплати Готельних послуг визначається виключно Постачальником Послуги. Оплата Готельних послуг може здійснюватися наступними методами:

1.3.2. Передоплата. Цей метод оплати передбачає списання з платіжної карти Покупця повної вартості замовлених послуг в момент здійснення Бронювання на Сайті. 

9.6. Користувач здійснює бронювання обраних Послуг за вартістю, вказаною на Сайті. Списання коштів здійснюється у валюті Постачальника Послуги. При розбіжності валюти списання і платіжної карти можлива конвертація. 

9.7. У випадку анулювання Бронювання з Користувача/Замовника може бути стягнутий штраф за анулювання/зміну бронювання/незаїзд, що визначається умовами бронювання та правилами Постачальника Послуг. 

9.8. Можливість внесення змін у Замовлення залежить виключно від політики Постачальника послуги.

9.9. Обробка заявки на повернення і безпосереднє повернення коштів Покупцю, можливість внесення змін у Бронювання знаходяться виключно в компетенції Постачальника послуги, і проводяться за правилами та у строки, встановлені останнім. У цьому випадку Агент не несе відповідальність перед Користувачем/Замовником за будь-які затримки чи помилки, оскільки не є учасником цих операцій, в тому числі, але не виключно, платіжних транзакцій. 

9.10. Агент не несе жодної відповідальності за наслідки, спричинені пізнім заїздом та/або за стягнення Постачальником послуг коштів за скасування бронювання чи незаїзд (no-show).

10. СЕРВІС «ТУРИСТИЧНИЙ ПРОДУКТ»

10.1. До складу Туристичного продукту входять послуги перевезення, послуги розміщення та інші туристичні послуги, не пов'язані з перевезенням і розміщенням, наприклад, страхування (крім випадків, коли Турист відмовився від отримання послуг страхування у рамках Туру) у розумінні Закону України «Про туризм». 

10.2. Створюючи Замовлення, Клієнт підтверджує та погоджується з усіма вимогами, визначеними цим Договором, договором на туристичне обслуговування та/або у Ваучером.  

10.3. Опис (програма), істотні умови реалізації конкретного Туристично продукту, Постачальник Послуг зазначає у Ваучері, в тому числі, період (дати початку та закінчення) надання Туристичних послуг, характеристика транспортних засобів, час і місце відправлення та повернення (в разі забезпечення перевезенням); характеристика, адреса, категорія місць розміщення; відомості про харчування (в разі забезпечення харчуванням); правила в'їзду до країни тимчасового перебування (у випадку закордонних Туристичного продукту); вартість Пакетного Туру та спосіб оплати; інші умови, що стосуються реалізації конкретного Туристичного продукту; інформація про страхування.

10.4. Вартість туристичних послуг визначається Постачальником послуг і доступна на Сайті Агента в момент створення Замовлення. Постачальник послуг здійснює бронювання замовленого Користувачем Туристичного продукту після оплати Користувачем 100% вартості замовленого Туру.

10.5. Після оплати Користувачем вартості Туристичних та інших супутніх послуг, Користувачеві в електронному вигляді надсилається Ваучер, що є підтверджуючим документом для отримання туристичних послуг, а також інші підтверджуючі документи (авіаквитки, ваучери бронювання проживання, страхові поліси тощо)

10.6. Відмова Туриста від заброньованих Туристичних послуг до початку споживання можлива за умови відшкодування фактично понесених та документально підтверджених витрат та збитків Агента.

10.7. При придбанні здійсненні Замовлення на Туристичний продукт Користувачу/Замовнику доведено до відома наступні його обов’язки:

10.7.1. Своєчасно надати документи, які необхідні Агенту для бронювання готелю та інших послуг, вказаних у Замовленні. Документи повинні бути оформлені у встановленому законодавством порядку. Агент не несе відповідальності за правильність оформлення закордонного паспорту Замовника. 

10.7.2. Дотримуватись вимог чинного законодавства України щодо перетину Державного кордону України, а також прикордонних, митних правил та правил в’їзду/виїзду до/з країни тимчасового перебування, санітарних правил; поважати звичаї, традиції місцевого населення, політичний та соціальний лад країни перебування; не порушувати суспільний порядок та вимоги законів, чинних на території країни тимчасового перебування;  не порушувати права та законні інтереси інших громадян; дотримуватись правил поведінки на борту літака, дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та протипожежної безпеки в місцях розміщення та перебування. Виконувати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України та законодавством країни тимчасового перебування.

10.7.3. Оплатити вартість в’їзної візи при проходженні паспортного контролю, якщо віза не була оформлена заздалегідь.

10.7.4. Самостійно сплачувати додаткові послуги, що обрані ним  за власним бажанням в місцях проживання та перебування. 

10.7.5. Пройти профілактику у відповідності до міжнародних медичних вимог, в разі здійснення поїздки до країни (місця) тимчасового перебування, в якій існує високий ризик захворювання на інфекційну хворобу.

10.7.6. У випадку відмови від цього Договору до початку поїздки сплатити Агенту його витрати і збитки відповідно до п.8.5.  цього Договору.

10.7.7. Відшкодувати Агенту збитки, заподіяні своїми неправомірними діями, у тому числі, але не обмежуючись:

 • через порушення, пов’язані з неналежним оформленням документів для  перетину Державного кордону України;
 • через порушення візового режиму в країні перебування, виплатити Агенту штрафні санкції імміграційних служб країни перебування Замовника і всі можливі витрати по його депортації.

11. СЕРВІС «СТРАХУВАННЯ»

11.1. Замовляючи страховий поліс на сайті, Користувач/Замовник укладаєте договір страхування безпосередньо з Постачальником страхової послуги. У такому разі Агент діє виключно в якості посередника і не може розглядатися як постачальник страхових послуг.

11.2. Усі умови договору страхування з Постачальником страхової послуги (а також методи оплати, страхові платежі та покриття, розірвання чи анулювання, дії у разі настання страхового випадку, а також інші умови надання послуги, що відрізняються в залежності від обраного типу страховки та Постачальника страхової послуги тощо) визначаються виключно Постачальником страхової послуги після обрання послуги Користувачем, здійсненого в односторонньому порядку та після прийняття умов Постачальника страхової послуги. 

11.3. Агент не несе відповідальності за ваш Користувачем страхового покриття. Загальні умови оплати за замовлені Послуги застосовуються та є обов'язковими під час купівлі страхового полісу. Всі скарги подаються безпосередньо Постачальнику страхової послуги. 

11.4. Страховий поліс надається після отримання підтвердження від Постачальника страхової послуги у Системі бронювання та після оплати бронювання такої послуги.  

11.5. Підтвердженням купівлі Страхової послуги є електронний страховий поліс. Який надсилається на електронну адресу, вказану під час здійснення Бронювання. 

11.6. Внести зміни в існуючий страховий поліс не допускається. можливо. У разі, якщо термін дії страхового полісу не розпочався, Користувач може скасувати цей страховий поліс та замовити новий страховий поліс. 

11.7. Скасування страхового полісу передбачає повернення вартості страхового полісу впродовж періоду, визначеного Постачальником страхової послуги, у разі, якщо термін дії страхового полісу не розпочався. Повернення коштів за страховий поліс здійснюється таким самим методом, який використовувався для його оплати, після отримання Агентом відповідних грошових коштів від Постачальника.

12. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

12.1. Агент робить усе можливе для того, щоб інформація, яка міститься на Сайті, була точною і достовірною. Користувач погоджується і розумієте, що інформація про Послуги, засоби інформаційно-довідкової підтримки, доступні у різних розділах чи сторінках Сайту (надаються відповідними постачальниками такої інформації, у тому числі Постачальниками Послуг / Перевізниками, або отримуються із публічних джерел і повинні використовуватися винятково з інформаційною метою. Оскільки інформація, яка публікується на Сайті, надається відповідними постачальниками такої інформації, у тому числі Перевізниками і Постачальниками Послуг, то вона може містити неточності і помилки, в тому числі помилки у цінах, тарифах та іншій фінансовій інформації. Агент не дає жодних гарантій, що дана інформація є повною, точною, правильною, корисною, актуальною, перевіреною та не містить помилок (у тому числі явних чи друкарських), тощо, та не несе відповідальності за використання вами такої інформації та заподіяні у зв’язку з цим збитки.   

12.2. Агент не несе відповідальності за будь-які та всі дії чи бездіяльність, помилки, упущення, застереження, заяви, гарантії, порушення або недбалість будь-кого із Постачальників послуг/Перевізників; або за будь-які тілесні ушкодження, смерть, псування майна або інші збитки чи додаткові витрати, у результаті вищевказаного та не здійснює жодних відшкодування із вказаних причин. Агент не несе відповідальності за збитки та додаткові витрати, понесені в процесі чи в результаті використання Послуг чи Додаткових Послуг, у тому числі, але не обмежуючись у разі затримки, скасування, зміни маршрутів, втрату чи пошкодження багажу чи особистих речей, страйків, форс-мажорних обставин, зміни вартості Послуг та тарифів, вилучення тарифів з продажу, анулювання оплачених чи неоплачених Послуг чи Додаткових Послуг або з інших причин, які знаходять поза межами його контролю та регулювання.

 12.3. Агент не гарантує постійну, безпомилкову, точну, своєчасно захищену, роботу Сайту. Агент не гарантує та не забезпечує і не несе жодної відповідальності щодо постійного та безпомилкового з’єднання та підключення до мережі Інтернет, не гарантує та не забезпечує якість різних каналів зв'язку загального користування, телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти чи зв’язку, за допомогою яких здійснюється доступ Користувача до Сайту і якщо внаслідок поганого зв'язку стався збій при виборі послуг, оформленні та/або оплаті Замовлення чи надання іншої інформації.   

12.4. Агент не несе відповідальності, не надає відшкодувань збитків і не проводить компенсацій у випадку: незнання або недотримання Користувачем умов цього Договору, та не ознайомлення з Правилами надання послуг/Правилами тарифів вибраних Постачальників послуг, та особливостями надання Послуг чи Додаткових Послуг; у разі недбалого ставлення Користувача до заходів безпеки та захисту його персональних, платіжних або інших даних, за недоставку системами зв'язку та несвоєчасне прочитання/або не прочитання Користувачем/Замовником електронних чи sms-повідомлень, надісланих Агентом/Постачальником послуг/Платіжною системою і пов’язаних із користуванням Сайтом та Замовленням Послуг чи Додаткових Послуг; у разі неможливості виконання прийнятих на себе зобов'язань, внаслідок недостовірності, недостатності та несвоєчасності надання відомостей і документів, наданих Користувачем, або порушення Користувачем умов цього Договору; за відсутність у Користувачів/Замовників з будь-яких причин належним чином оформлених документів, які вимагаються для отримання Послуг і визначених у цьому Договору чи Постачальником послуг;  за дії третіх осіб, у тому числі, але не обмежуючись за дії: митних та імміграційних органів та за обмеження права Замовника на виїзд з країни-відправлення чи іншого пункту відправлення, чи в’їзду у країну прибуття компетентними органами відповідної країни; за дії консульств, посольств чи візових центрів іноземних держав, у тому числі за затримку, відмову або зміну строків видачі в'їзних віз, чи видачі віз на інших умовах, ніж передбачено для цілей використання Послуг.

12.5. Відповідно до умов цього Договору Агент не виступає у якості співвиконавця/співпостачальника  з Постачальником послуг і не бере участі в спорах між Користувачем/Замовником та Постачальником послуги; не надає юридичних/консультаційних послуг, у тому числі щодо питань застосування законодавства іноземних держав; щодо вимог до пакету документів (включно, але не обмежуючись, до віз), необхідного для виїзду на територію іноземної держави, для транзитного перетинання іноземної держави тощо; щодо вимог, пов’язаних із прикордонним, митним, санітарно-карантинним, ветеринарним, карантинним фітосанітарним видами контролю, встановленими законодавством іноземної держави; не представляє ваші інтереси та інтереси Замовника перед Постачальниками послуг, а також іншими залученими до надання Послуг особами. Відповідальність перед Користувачами/Замониками, що випливає із наданих Послуг несуть Постачальники послуг відповідно до застосовуваного до таких правовідносин законодавства, а також норм міжнародного права. Користувач/Замовник самостійно несе відповідальність за несвоєчасне звернення з претензіями до Постачальників послуг або недотримання пов’язаних з цим формальностей, у тому числі юридичних.

12.6. Агент не несе відповідальність за неналежне виконання або невиконання умов цього договору через обставини непереборної сили, які підтверджуються відповідною довідкою компетентного органу. 

12.7. Агент, його партнери/агенти/субагенти, а також представники, засновники, керівники, агенти, працівники, співробітники та позаштатні спеціалісти не несуть відповідальність перед Користувачем або перед будь-якими третіми особами за будь-які непрямі, випадкові, похідні або штрафні збитки чи шкоду, неодержаний прибуток (упущену вигоду), втрату даних чи доступу до даних та інформації, втрату ділової репутації, шкоду, завдану престижу чи репутації, чи завдану моральну шкоду, та додаткові витрат понесені внаслідок неможливості використання або в результаті використання Сайту та придбання Послуг чи Додаткових Послуг. 

12.8. Відповідно до умов, застережень та обмежень, вказаних у цьому Договорі, Агент несе відповідальність лише за умисний, прямий дійсний збиток, заподіяний внаслідок доведеного та встановленого у судовому порядку факту невиконання зобов’язань, що сталися з вини Агента і межі такої відповідальності у жодному разі не можуть у сукупності перевищувати більшу із сум: - вартість замовленої послуги, або - суму у еквіваленті ста доларів США. Положення цього пункту про обмеження відповідальності Агентства відображають погоджений розподіл ризиків між Користувачем/Замовником та Агентством і трактуються на користь Агента. 

13. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

13.1. Вся текстова інформація та графічні зображення, що знаходяться на Сайті, є власністю Агента і/або його контрагентів.

13.2. Користувач не має права вносити зміни, копіювати, поширювати, створювати похідні роботи, продавати і використовувати інтелектуальну власність Агента будь-яким іншим чином. Подібні дії будуть вважатися порушенням авторських прав і переслідуватися за законом.

14. ТЕРМІН ДІЇ ТА ЗМІНА УМОВ ОФЕРТИ, ЗМІНА І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

14.1. Оферта набуває чинності з моменту опублікування на сайті Агента в мережі Інтернет за адресою https://happyrest.ua/ та діє до моменту відкликання оферти Агентом.

14.2. Агент залишає за собою право внести зміни в умови та/або відкликати Оферту в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Агентом змін до Оферти, такі зміни вступають в силу з моменту опублікування на Сайті, якщо інший строк набрання чинності змінами не визначений додатково при їх публікації.

14.3. Договір між Користувачем та Агентом набуває чинності з моменту Акцепту Оферти та діє до моменту виконання Агентом зобов'язань з бронювання, оформлення та передачі замовлених Клієнтом послуг, або до моменту розірвання Договору.

14.4. Агент має право розірвати Договір в будь-який час за власною ініціативою (за порушення Користувачем правил користування сайтом - спекулятивні бронювання, непродуктивні пошуки, дії Користувача, які приносять шкоду функціонуванню сайту), надіславши Користувачеві повідомлення на електронну адресу, вказану при оформленні Замовлення.

15. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

15.1. До відносин між Користувачем і Агентом застосовуються положення чинного законодавства України. 

15.2. Спори щодо виконання цього Договору, що виникли з ініціативи Користувача, підлягають розгляду відповідним судом за місцем знаходження Агента з обов’язковим дотриманням претензійного порядку. 

15.3. Претензія в письмовому вигляді підлягає направленню за місцезнаходженням Агента цінним листом з описом вкладення. Претензія розглядається Агентом протягом 30 днів з дати її отримання. 

15.4. Додаток до договору - Політика конфіденційності є невід'ємною частиною цього Договору.

16. Реквізити ФОП ЮЩЕНКО Ж. В.

Фактична адреса: 04071, м. Київ, вул. Межигірська, 56, оф. 67

ЄДРПОУ:  3050818709

IBAN: UA283052990000026008046215951

Банк: АТ КБ "ПРИВАТБАНК

МФО 321842

Email: happyrestavia@gmail.com

Телефон: +380443831022

г. Киев, ул. Межигорская 56
г. Киев, Мечникова, 2, офис 24

Image
logo

+38 (063) 795 36 34
Viber/WhatsApp
+38 (063) 053 70 62
Viber/WhatsApp
+38 (095) 707 19 20
Viber/WhatsApp

partner logo3

© Copyright HappyRest